Subpagina icoon zeilen FINAL

Zeilen

 

12voetsjol

12-Voetsjol

De 12-Voetsjollenklasse heeft sinds haar instelling als nationale eenheidsklasse in 1914 vele jaren internationale erkenning genoten, in 1920 en 1928 zelfs als olympische klasse.

De 12-Voetsjol is nog steeds populair; er worden jaarlijks drie tot vijf nieuwe jollen gebouwd. Die populariteit is vooral toe te schrijven aan het klassieke karakter van de bouwwijze: blank gelakte, overnaads geklonken gangen van mahonie- of cederhout.
Er wordt nadrukkelijk naar gestreefd om de jol zo authentiek mogelijk te houden. In de loop der jaren zijn alleen wijzigingen in de klassenvoorschriften aangebracht die de veiligheid bevorderen en al te grote ongemakken in het gebruik opheffen. Dat heeft ook het plezierige gevolg dat goede oude jollen in wedstrijden gelijkwaardig zijn aan goedgebouwde nieuwe jollen. Inmiddels zijn er 250 geregistreerde 12-Voetsjollen en wordt er nog steeds zeer actief wedstrijd mee gezeild. In wedstrijden mag alleen of met zijn tweeën gevaren worden.      

nellojsteovflaawt.[antispam].@kwvl.nl
http://twaalfvoetsjollenclub.nl

LaserLaser

De Laser Standard is een 45 jaar jonge Olympische klasse waarvan er wereldwijd meer dan 202.000 zijn verkocht. Waar je ook vaart, je vindt altijd wel een paar collega Laser-zeilers om mee te varen en na te praten. Weinig Standard zeilers zijn lichter dan 75kg en is daarmee een wat door jongens en mannen gedomineerde klasse.

De Laser Radial klasse richt zich op de wedstrijdzeiler en sluit daarbij zo goed mogelijk aan op het beleid van de Laserklasse Organisatie Nederland (LON). Met de KWVL als uitvalsbasis (en dus niet Medemblik) zal er worden gekeken naar een kort voor- en najaarsprogramma, aansluiting bij de U4 wedstrijden, het ONK Medemblik en wellicht nog een enkele Europese wedstrijd in de zomer. Qua trainen zal in overleg met de zeilers worden toegewerkt naar de meeste praktische opzet en planning, waarin zo goed mogelijke rekening wordt gehouden met examens en studies.

Meer over de Laser...

Meer over de Laser Radial...

 

terug naar klassenoverzicht

OPtimistOptimist

De Optimist is een eenmans jeugdzeilboot.

De Optimistklasse is de grootste wedstrijdklasse, zowel nationaal als internationaal, er wordt op hoog niveau gevaren. Het is een zeer strikte eenheidsklasse, de IODA bewaakt de eenheid van de Optimistklasse.

Bij de KWVL is de Optimist de instapklasse, vanaf 7 jaar tot en met 15 jaar kan je varen in de Optimist.
Een jonge Optimist zeiler begint op de Zaterdag, gaat daarna naar de Zondag of misschien zelfs naar de Wedstrijdpiraten.

 

Meer over de Zaterdagpiraten...

Meer over de Zondagpiraten...

Meer over de Wedstrijdoptimisten...

Meer over de jeugdopleiding in het algemeen...

 

Terug naar klassen overzicht

PampusPampus

De Pampus is een ontwerp van de heer G. de Vries Lentsch van de werf Het Fort. De eerste serie bestond uit 40 boten die, naar wij moeten begrijpen, vlot van de hand gingen. In 1942 waren er reeds 150 geregistreerde boten gebouwd. Nu ligt dat aantal op circa 450 schepen.

De romp van deze tweemans boot wordt opgebouwd in gangen, waarbij de meest gebruikte houtsoort mahonie is. Aan de binnenzijde wordt de romp verstevigd met kruisspantjes en een aantal wrangen op het vlak. Voor de dekconstructie wordt een lichtere houtsoort gebruikt, terwijl het dek zelf meestal wordt gemaakt van hechthout of teak (lattendek). De mast en giek, alsmede de fokkeloet, zijn van hout (meestal vuren). Aan de vorm van de romp, de kiel en het roer, is in de jaren niets gewijzigd; de deklayout en het staande want, is vaak aangepast aan de modernste eisen.

supmap.[antispam].@kwvl.nl

www.pampusclub.nl

Terug naar klassenoverzicht

RegenboogspinakerRegenboog

De Regenboog behoort tot de houten Nationale eenheidsklasse van kieljachten, welke in 1917 is ontstaan uit een prijsvraag uitgeschreven door de K.V.N.W.V., het huidige K.N.W.V. Het ontwerp is van de heer G. de Vries Lentsch Jr.

Van de oorspronkelijke bedoeling, dat de houten jachten zoveel mogelijk verschillende kleuren zouden krijgen, is niet veel meer overgebleven dan de naam en het zeilteken. Eén en ander komt voort uit het feit dat tegenwoordig andere houtsoorten voor de huid van de romp mogen worden gebruikt dan er in het verleden voor handen waren.

De tuigage bestaat uit een steil gepiekt gaffel grootzeil, een genua en een spinnaker. Totaal zeiloppervlak is 70m². De bemanning bestaat uit drie personen, die alle drie amateur moeten zijn.

De Hollandse en Friese Regenboogzeilers komen ieder jaar in twee teamwedstrijden tegen elkaar uit in het kader van de Kaag- en de Sneekweek. Deze Holland-Friesland teamwedstrijden vormen eigenlijk nog steeds hoogtepunten van het zeilseizoen.

www.regenboogclub.nl

Terug naar klassenoverzicht

RS FevaRS-Feva

De RS Feva is de nieuwe pijler onder de tweemans zwaardboten. Het Watersportverbond ziet de RS Feva als de instapklasse voor tweemans zeilboten. Door de ruimte in de boot is de Feva comfortabel voor kinderen en volwassenen.

Er is veel variatie mogelijk in de aankleding van de boot waardoor hij door één zeiler, een familie of een groep vrienden gezeild kan worden. De RS-Feva is een leuke en snelle boot voor iedereen die na de Optimist niet meer in zijn eentje wil varen.

Op de KWVL zijn er teams die iedere zondag trainen en op en buiten Loosdrecht aan wedstrijden deelnemen. Dafhankelijk van de weersomstandigheden.

Lees meer...

 

Terug naar klassen overzicht

Vereeniging geschiedenisSchouwen

Ons erfgoed, de 3 schouwen.
Al vanaf 1913 is de Vereeniging in het bezit geweest van schouwen. De huidige 3 schouwen heten de Loosdrecht II (1930), de Gooiland (1934) en de Motketel (1942). In de jaren zeventig zijn deze door de toenmalige havenmeester Jan Bakker gerestaureerd en vanaf 2004 volgde een tweede restauratie van alle drie de schepen door de werf van Peter Schouten in Kortenhoef.

Om tot een betere coördinatie te komen van activiteiten met deze schouwen besloot een aantal enthousiaste leden in 2010 tot de oprichting van ‘de Palingfuik’, later bekend als de groep ‘Rond- & Plat’ en nu actief als de KWVL Schouwen.

Voor meer informatie schouwen

newuohcs.[antispam].@kwvl.nl

SoloSolo

De Solo is licht, handzaam en zeilt fantastisch. En het is een actieve klasse. Zo liggen er veel Solo’s op de bekende plassen: Alkmaardermeer, Loosdrechtseplassen, Braassemermeer en Rhederlaag. Sinds kort is er ook op het Sneekermeer een groeiende belangstelling voor de Solo. De regiocoördinatoren zorgen voor activiteiten en clinics en zijn de vraagbaak voor nieuwe Solozeilers.

De Solo is een door het Watersportverbond erkende eenheidsklasse, ontworpen in 1956 door Jack Holt. Het is een 1-persoons wedstrijdboot die vooral in the UK en in Nederland populair is. In the UK komen er jaarlijks zo’n 100 nieuwe Solo’s bij. Ook in Nederland groeit de klasse met zo’n tien nieuwe boten per jaar en zijn we inmiddels boven nummer 600 uitgekomen. De meeste Solo’s zijn nog van hout. Tegenwoordig worden de nieuwe Solo’s meestal gemaakt van Foam/Epoxy waardoor het onderhoud minimaal is.

Karakteristiek voor de Solo zijn, naast het stompe neusje, de naar binnen hellende en enigszins hol gevormde zijdekken. De inrichting van de boten is veelal identiek. Je hebt een ruime keuze in mast/zeilcombinaties zodat zowel lichte als zware zeilers in de solo kunnen zeilen. Er zijn veel trimmogelijkheden om het doorgelatte, gestaagde zeil de optimale vorm te geven.

Qua maatvoering zit de Solo tussen de Splash en Europe aan de ene kant, en de Finnjol en Olympiajol aan de andere kant. Vergelijkbaar met de Laser en de OK-jol dus. Voordeel ten opzichte van de Finn en O-jol is de grotere handelbaarheid door de lichte romp (ook op de wal!). Door de eenvoudigere bouwwijze is de prijs lager. Voordelen ten opzichte van de Laser en OK zijn met name het grotere comfort door de grote kuip.

http://www.soloklasse.nl/

terug naar Klassenoverzicht

SplashSplash

De Splash is de ideale boot als vervolg op de Optimist. Al jaren is er op de KWVL een grote groep jongelui in de leeftijd van 12 tot 18 jaar elke week actief in de Splash. Dit kan op elk niveau, van beginnend recreatief tot fanatiek internationaal wedstrijd zeilend.

 

Om in te kunnen stappen is het volgende van belang: Minimaal lichaamsgewicht 50 kg en in bezit van CWO 3 jeugdzeilen.

 

Lees meer ...

 

Terug naar klassenoverzicht

STAR KLASSEStar

De Star is een tweepersoons kielboot in 1911 ontworpen door Francis Sweisguth. De boot was Olympisch van 1932 tot en met de spelen van 2012 en volgens velen de mooiste kielboot om in te zeilen. In Nederland varen we op binnenwater zoals de Loosdrechtse plassen, de Westeinder en het IJsselmeer. De Internationale Klasse Organisatie is groot en goed georganiseerd. Ieder weekend kun je wel ergens op de wereld aan wedstrijden deelnemen.

Kenmerkend voor de boot is de knikspant en het uitzonderlijk grote zeiloppervlak. Vele internationale topzeilers voelen zich hiertoe aangetrokken.

www.starklasse.nl
rats.[antispam].@kwvl.nl

Terug naar klassenoverzicht

ValkValk

De 4 identieke Poly Valken van de KWVL zijn gebouwd door Ottenhome te Heeg. Ze zijn aan het begin van seizoen 2014 aangeschaft ter vervanging van onze oude Valken-vloot. Ze zijn voorzien van zelflozers, een joy-stick, hangbanden en hebben zeilnummers. De nieuwe Valken zijn vernoemd naar oudhollandse zeehelden beginnend met de voornaam ‘Jan’ en zijn gedoopt door de groeperingen, die er gebruik van gaan maken. Dat zijn de leden, die deze schepen kunnen huren, de Jannen, het Valkzeilen én de wedstrijdzeilers om mee te kunnen teamzeilen en match-racen.

Verhuur

Verhuur van deze Valken gaat via de website. Het spreekt vanzelf dat het hurende lid over voldoende ervaring moet beschikken om met deze kielboten te kunnen varen (CWO Kielboot III of gelijkwaardige ervaring: zie www.cwo.nl )

Lees meer over huren van de Valken

 

Valkzeilen

Voor iedereen die het leuk vindt om te (leren) zeilen is er bij de KWVL het Valkzeilen.

In de maanden mei/juni/juli en september/oktober wordt op een 10-tal zaterdagmiddagen in het seizoen in de valken van de Vereeniging gezeild. Onder de begeleiding van zeer ervaren instructeurs wordt er van 14.00 uur tot 16.30 uur gezeild. Naast het plezierig met elkaar zeilen is er uitgebreid de mogelijkheid om gericht bepaalde zaken te leren. Het is zelfs mogelijk om de officiële CWO certificaten te behalen.

Zie ook Jeugdopleiding Jannen

www.valkenklasse.nl
neliezklav.[antispam].@kwvl.nl

terug naar klassenoverzicht

 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook