Subpagina icoon wal FINAL

Wal

 

Bridge Introductie

BridgeBridgecommissie
De bridgecommissie heeft als doel de leden van de KWVL de gelegenheid te bieden deel te nemen aan een bridgecompetitie. De bridgecommissie bestaat uit: Harry de Brauw, Jan Neijt en Annemiek Wiesman.

 

Contributie
De contributie is €55,- per persoon. Deelnemers moeten lid of echtgenoot-lid zijn van de KWVL. De entree voor nieuwe leden is eenmalig €25,-. Betaling voor 1 november op rekeningnummer NL44 ABNA 0479 8304 44 t.n.v. Jhr. drs. H.A.N. de Brauw inzake bridge KWVL.

 

Competitie
Het is de bedoeling om er gezellige avonden van te maken met competitie tussen paren. De parenwedstrijd wordt in drie "lijnen" gespeeld A: blauw (hoogste lijn), B: rood en C: groen. Een speler die om welke reden dan ook voor een zitting wordt ingedeeld in een hogere lijn krijgt het percentage dat hij behaalt maar nooit lager dan het eigen gemiddelde. Voor een speler in een lagere lijn geldt het omgekeerde. Wanneer paren met invallers van buiten spelen wordt hun score begrensd door het minimum en maximum van de eigen behaalde scores in andere zittingen.
Voor interpretatie van de uitslagen zie:
http://members.chello.nl/~j.vogelzang/wedstrijdbridge.htm. Ieder bridgeseizoen wordt afgesloten met een feestelijke bridgedrive in april.

BridgeMate
Tijdens de bridgeavonden wordt gebruik gemaakt van de BridgeMate II, een apparaatje waarop u als speler de score kunt invoeren. U kunt hier een handleiding vinden met een overzicht van de schermteksten. Wij raden u aan het contract meteen in te voeren en hiermee niet te wachten tot het einde van het spel. U kunt zelf invoerfouten corrigeren tijdens het invoerproces, ook nadat oost het resultaat heeft bevestigd:

  • Gedurende het invoerproces. Wanneer u een fout heeft gemaakt en het spelresultaat is nog niet door oost bevestigd, kunt u met de NEE-knop de fout herstellen. Door herhaaldelijk deze knop in te drukken kunt helemaal terug naar invoer van het spelnummer. Ook oost kan op NEE drukken om de invoer niet te accepteren. De Bridgemate gaat terug naar het invoerscherm en de gegevens kunnen worden verwijderd en opnieuw ingevoerd.
  • Nadat oost het spelresultaat heeft bevestigd. Als oost het spelresultaat heeft bevestigd en de melding “Invoer compleet” is getoond, kan het spelresultaat toch nog door de spelers gewijzigd worden. Ga naar het overzicht van eigen ingevoerde spelresultaten (druk op de SCORES functietoets). Het overzichtscherm van eigen ingevoerde spelresultaten toont dan de functietoets CORREC. Druk op deze functietoets en geef het nummer in van het spel dat gecorrigeerd dient te worden, gevolgd door JA. Het spelresultaat wordt nu verwijderd en de Bridgemate  vraagt het resultaat opnieuw in te voeren.

Een paar regels:

  • Wachtlijst
    De ruimte binnen onze sociëteit is beperkt. Met de grote belangstelling voor deelname is daardoor een wachtlijst onvermijdelijk. Nieuwe leden melden zich als bridgepaar aan via de wachtlijst. Bridgeleden die besluiten als paar te stoppen, kunnen alleen via de wachtlijst met een andere partner weer mee gaan spelen. In bijzondere omstandigheden kan de bridgecommissie anders beslissen.
  • Nieuwe paren
    In de regel beginnen nieuwe paren met spelen in de groene lijn. Starten in een hogere lijn is ter beoordeling van de bridgecommissie.
 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook