Subpagina icoon roeien FINAL

Roeien

 

Informatie

Dagtocht roeien

 

 

De Commissie Toerroeien heeft als opdracht het in kaart brengen en op de website publiceren van toertochten die al door individuele ploegen werden gevaren, zodat de groepen van elkaar kunnen leren, ideeën kunnen opdoen en misschien op punten, zoals logistiek, kunnen samenwerken. Om niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. 

Tevens organiseert de Commissie Toerroeien Toer(roei)tocht KWVL, het jaarlijks terugkerende evenement voor alle (toer+wedstrijd)roeiers van de KWVL in de eigen Yoles en Gigs

Om haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren kan de Commissie Toerroeien niet zonder de inbreng van de individuele leden, zowel bij het organiseren van het jaarlijkse roeievenement als bij het inventariseren van de verschillende reeds gevaren toertochten. Daarom is de commissie altijd geïnteresseerd in content betreffende deze tochten. Stuur informatie alstublieft naar neieorreot.[antispam].@kwvl.nl

Commissie Toerroeien:
Hans Richert
Jan van Doorn
Annette Wierper

Voor het aanvragen van toertochten geldt deze procedure.
Aanvragen voor toertochten op en buiten de Loosdrechtse Plassen kunnen worden ingediend door het aanvraagformulier in te vullen en te sturen naar de Roeicommissie. Het verdient aanbeveling dit zo snel mogelijk doch uiterlijk vier weken voor de geplande datum te doen.
De roeicommissie kijkt naar de beschikbaarheid van een boot voor de gewenste periode en maakt een voorlopige reservering.

Voor tochten buiten de Loosdrechtse Plassen dient uiterlijk vier weken voor vertrek een duidelijk plan (aanvraagformulier plus eventuele bijlagen) gestuurd te worden aan de Roeicommissie ter goedkeuring en finaal akkoord.
Dagtochten op de Loosdrechtse Plassen kunnen eventueel ook op kortere termijn aangevraagd worden, zeker op tijdstippen dat een boot beschikbaar is.

Tips en links

 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook