Subpagina icoon roeien FINAL

Roeien

 

Informatie

Dagtocht roeien

De Toercommissie voor het Roeien heeft een tweeledige functie: 

1.      Het in kaart brengen van toertochten die al door individuele ploegen werden gevaren, zodat de groepen van elkaar kunnen leren, ideeën kunnen opdoen en misschien op punten, zoals logistiek, kunnen samenwerken. 

2.      Het doen organiseren van de Toer(roei)tocht KWVL, het jaarlijks terugkerende evenement voor alle (toer+wedstrijd)roeiers van de KWVL in de eigen Yoles en (polyester) gigs.

 

Voor het aanvragen van toertochten geldt deze procedure.
Aanvragen voor toertochten op en buiten de Loosdrechtse Plassen kunnen worden ingediend door het aanvraagformulier in te vullen en te sturen naar de Roeicommissie. Het verdient aanbeveling dit zo snel mogelijk doch uiterlijk vier weken voor de geplande datum te doen.
De roeicommissie kijkt naar de beschikbaarheid van een boot voor de gewenste periode en maakt een voorlopige reservering.

Voor tochten buiten de Loosdrechtse Plassen dient uiterlijk vier weken voor vertrek een duidelijk plan (aanvraagformulier plus eventuele bijlagen) gestuurd te worden aan de Roeicommissie ter goedkeuring en finaal akkoord.
Dagtochten op de Loosdrechtse Plassen kunnen eventueel ook op kortere termijn aangevraagd worden, zeker op tijdstippen dat een boot beschikbaar is.

 

 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook