Subpagina icoon wal FINAL

Wal

 

Waterjoffers Programma

Programma 2016-2017

 

Woensdag 5 oktober 2016
De Heer Anne Doedens
De Waddencanon
Woensdag 2 november 2016
De Heer Jan Schild
100 jaar Watersnood Marken/Zuiderzee
Woensdag 7 december 2016
De heer Thijs Broer
"Langs de kust"
Nederlanders en de zee
Woensdag 11 januari (!) 2017
De heer Bert Hamminga
Brainstormen en avontuurlijke verhalen
Woensdag 1 februari 2017
De heer Nick Kieft
De geschiedenis van de veenkoloniale  scheepvaart
Woensdag 1 maart 2017
De heer Alex Koelewijn
Palingtrek van de Noordzee naar het IJsselmeer
Woensdag 5 april 2017 Vierde LUSTRUM VIERING

INHOUD LEZINGEN 2016-2017

 

Korte Inhoud van de lezingen seizoen 2016-2017:

5 oktober 2016 - De Waddencanon
Het unieke van de Waddeneilanden zit hem in twee soorten erfgoed:
De natuur-en de cultuurhistorie.
Het natuurerfgoed is steeds gewaarborgd. Maar er bestaat nog geen cultuur-historisch samenbindend verhaal dat juist cultuurerfgoed en historie van de vijf Waddeneilanden, van prehistorie tot nu, in samenhang presenteert. De Waddencanon doet dat wel. De heer Doedens kan ons er alles over vertellen. Hij heeft samen met Jan Houter het boek geschreven: De geschiedenis van de Waddeneilanden.

2 november 2016 - 100 jaar Watersnood Marken/Zuiderzee
Jan Schild, onbezoldigd historicus op Marken schreef het boek "Leven met water" dat in 2015 is verschenen. De heer Schild is gepensioneerd leerkracht, orthopedagoog en directeur aan diverse scholen voor speciaal onderwijs.
In de nacht van 13 januari 1916 veroorzaakte een stormvloed een enorme waternoodsramp rond de Zuiderzee. Dagenlange regen had de slecht onderhouden dijken verslapt waardoor de hele regio tussen Zaandam en het IJ bij Amsterdam onder water kwam te staan. Als gevolg hiervan braken op tien plaatsen de dijken en was er daarnaast op veel plaatsen sprake van schade. Enkele huizen op het eiland Marken vielen compleet om en er waren die nacht 16 dodelijke slachtoffers te betreuren. De ramp met bovendien de voedselschaarste gedurende de Eerste Wereldoorlog leidde tot de totstandkoming van de Zuiderzeewet. De dijkversterkingen die naar aanleiding van de wet werden uitgevoerd waren in 1926 voltooid en in 1932 werd de Zuiderzee "getemd" met de aanleg van de Afsluitdijk. Dit leidde echter ook tot het einde van de Zuiderzeevisserij.

7 december 2016- "Langs de kust" Nederlanders en de zee
Met zijn Najade, een zeilboot van negen meter, voer Thijs Broer drie maanden langs de kust van Cadzand tot Groningen. Hij wilde Nederland naderen vanaf het water. Door zijn werk als politiek redacteur van Vrij Nederland sprak hij o.a. met oud-premier Piet de Jong. De Jong antwoordde: "dat voor sommige mensen de kust het einde van het land is, voor anderen het begin van de wereld. Dat laatste is in Nederland steeds minder het geval." Dit zette Thijs Broer op het spoor van zijn boek 'Langs de kust'. Op zijn ontdekkingstocht merkte hij dat Nederland inderdaad steeds meer met zijn rug naar de zee staat. Tijdens de lezing zal de heer Broer ons vertellen over zijn ervaringen tijdens deze tocht.

11 januari 2017 - BRAINSTORMEN
Na onze gebruikelijke brainstormsessie zal de heer Bert Hamminga ons met vele avontuurlijke verhalen verrassen.

1 februari 2017 - De Veenkoloniale scheepvaart
In deze lezing vertelt de heer Kieft over de Groninger scheepvaart en scheepsbouw.
De schepen werden gebruikt voor de turftransporten. Langs de Groninger kanalen ontstonden hierdoor in de 17e eeuw veel scheepsbouw en scheepsreparatie werven. Ook de overgang van houten naar ijzeren schepen komt aan de beurt.

1 maart 2017 - Palingtrek van de Noordzee naar IJsselmeer
Alex Koelewijn is samen met zijn broer Peter eigenaar van Spakenburg Paling. Hij heeft een boek geschreven over vis roken en geeft al jarenlang cursussen (theorie + praktijk) voor de Historische Vereniging in Spakenburg om het ambacht van vis roken over te dragen aan de jongere generatie.
In 2010 hebben palingkwekers, palinghandelaren/verwerkers en palingvissers de handen ineengeslagen om de palingstand in Nederland op peil te brengen en een convenant getekend. Ze willen zorgdragen voor het duurzaam in stand houden van de palingsoort en exploitatie mogelijk maken. Daartoe hebben ze de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (Dupon) opgericht. Alex Koelewijn is voorzitter van de Stichting en zal hierover en over de palingtrek een lezing houden.

5 april 2017 - Viering vierde Lustrum van de Waterjoffers
Hierover volgt nog uitgebreide berichtgeving.

 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook