Subpagina icoon vereniging FINAL

De Vereeniging

 

Alles over het lidmaatschap

Om voor een lidmaatschap in aanmerking te komen dient u het aanvraagformulier in te vullen.

Klik hier om het formulier te downloaden

U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen

U krijgt dan het aanvraagformulier per e-mail of post toegezonden. 

Op het aanvraagformulier dient u drie referenten in te vullen die lid zijn van de KWVL sinds drie jaar of langer, ouder dan 18 jaar zijn en u goed kennen.  

  • Een lid van de KWVL mag maximaal één keer per jaar als referent optreden.
  • U kunt maximaal één familielid als referent opgeven.
  • U kunt maximaal één medewerker uit hetzelfde bedrijf als referent opgeven.

Het secretariaat zal de opgegeven referenten het referentenformulier toesturen met het verzoek om het referentenformulier in te vullen en te retourneren.

 

Partner lidmaatschap
Een levenspartner van een hoofdlid komt in aanmerking voor het partnerlidmaatschap indien er sprake is van duurzaam samenleven in een met een huwelijk gelijk te stellen relatie. Daarbij wordt als voorwaarde gesteld dat een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst is opgemaakt, dan wel dit partnerschap wettelijk is geregistreerd bij de Burgerlijke Stand. 


Jeugd lidmaatschap
Een minderjarige die bij aanvang van het verenigingsjaar (=kalenderjaar) 16 jaar of jonger is kan slechts jeugdlid worden indien één van de ouders/voogd lid is van de KWVL. 


Opnieuw lid worden 
Voor diegene die opnieuw lid wil worden van de KWVL is er een verkorte procedure. Klik hier voor het aanvraagformulier of stuur een e-mail naar taairaterces.[antispam].@kwvl.nl.

  • Binnen vijf jaar kan men lid worden met onmiddellijke ingang na ontvangst van het aanvraagformulier.
  • Langer dan vijf jaar geen lid geweest. Op het aanvraagformulier dient u twee referenten in te vullen. Deze referenten hoeven geen formulier in te vullen maar kunnen gevraagd worden om informatie te verstrekken. 

 

Opzeggen lidmaatschap
Een lid dient schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de secretaris taairaterces.[antispam].@kwvl.nl tegen het einde van het verenigingsjaar doch uiterlijk per 1 december. Een opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd.

 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook 

De KWVL verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar Privacyregelement.