Subpagina icoon haven FINAL

Haven

 

Vloot

kwvl-valken

Onze Vereenigingsvloot bestaat uit diverse vaartuigen, waarvan alleen de Valken, de Schouwen en de sloep onder voorwaarden door de leden kunnen worden gehuurd.

De vier Vereenigings Valken
Deze vier identieke Poly Valken zijn gebouwd door Ottenhome te Heeg. Ze zijn aan het begin van seizoen 2014 aangeschaft ter vervanging van onze oude Valken-vloot. Ze zijn voorzien van zelflozers, een joy-stick, hangbanden en hebben zeilnummers. De nieuwe Valken zijn vernoemd naar oudhollandse zeehelden beginnend met de voornaam ‘Jan’ en zijn gedoopt door de groeperingen, die er gebruik van gaan maken. Dat zijn de leden, die deze schepen kunnen huren, de Jannen, het Ouderzeilen én de wedstrijdzeilers om mee te kunnen teamzeilen en match-racen.

Verhuur van deze Valken gaat via de havenmeester. Het spreekt vanzelf dat het hurende lid over voldoende ervaring moet beschikken om met deze kielboten te kunnen varen (CWO Kielboot III of gelijkwaardige ervaring: zie http://www.cwo.nl )

Ons erfgoed, de drie schouwen
Al vanaf 1913 is de Vereeniging in het bezit geweest van schouwen. De huidige drie schouwen heten de Loosdrecht II (1930), de Gooiland (1934) en de Motketel (1942). In de jaren zeventig zijn deze door de toenmalige havenmeester Jan Bakker gerestaureerd en vanaf 2004 volgde een tweede restauratie van alle drie de schepen door de werf van Peter Schouten in Kortenhoef.

Om tot een betere coördinatie te komen van activiteiten met deze schouwen besloot een aantal enthousiaste leden in 2010 tot de oprichting van ‘de Palingfuik’, tegenwoordig de groep ‘Rond- & Platbodems’ genoemd. De leden van deze groep zijn lid van de Vereeniging en betalen een bescheiden jaarlijkse bijdrage per jaar, waarvoor zij:

  • instructie kunnen volgen in de schouwen;
  • als bemanning mee kunnen doen aan wedstrijden binnen en buiten Loosdrecht;
  • na gebleken bekwaamheid als schipper, twee dagdelen een Schouw kunnen gebruiken om zelfstandig mee te kunnen zeilen en
  • kunnen deelnemen aan evenementen en andere bijeenkomsten.

 

Huren van de schouwen
Potentiële schippers voor de schouwen hebben een goedkeuring nodig van het bestuur en kunnen voor het varen in de schouwen een proeve van bekwaamheid afleggen. Deze is aan te vragen bij de commissaris Wedstrijd Organisatie van het bestuur of – en dat is praktisch gezien de handigste weg – bij de commissie ‘Rond- & Platbodems’. Alleen met deze genoteerde bekwaamheid is het mogelijk zelfstandig een van de schouwen te huren.
 

Onze sloep Takeling

De KWVL huurvloot is sinds 2016 uitgebreid met een Interboat 19 Classic sloep, die uitsluitend is bestemd voor verhuur aan KWVL leden. De sloep is te huur van 09.00 uur tot zonsondergang via de havenmeester. De sloep wordt uitsluitend verhuurd aan KWVL leden, van minimaal 21 jaar oud, die over een vaarbewijs I beschikken, dan wel over, naar het uitsluitend oordeel van de havenmeester, toereikende ervaring om op verantwoorde wijze van de sloep gebruik te maken. De sloep wordt verhuurd inclusief brandstof; is bestemd voor maximaal 6 personen en is helaas niet toegankelijk voor huisdieren. De sloep verkeert in topconditie en dat willen we heel graag zo houden. Huurders dienen de sloep dan ook te retourneren in minimaal dezelfde staat als waarin deze werd meegenomen.

takeling-600px

 

Verhuur

kwvl-sup

 Tarieven voor het huren van een

Valk, Schouw, Sloep of een SUP board:

 

Dag

09:00 - 16:30

Middag

13:00 - 16:30

Avond

16:30 tot donker

Valk € 50,- € 37,50 € 25,-
Schouw € 65,- € 45 € 30,-
SUP € 5,- per keer maximaal 2 uur per keer
Dag
Ochtend / Middag Avond
Sloep* 09:00 - 16:30
08:30 - 12:30
13:00 - 16:30
16:30 - donker
€ 75,- € 50,- € 35,-

*Klik hier om de huurovereenkomst voor het huren van de Sloep Takeling te downloaden.

 

Algemene regels bij het huren

De havenmeester is bevoegd de afgifte in huur van een vaartuig te weigeren bij slecht weer en/of indien hij van mening is dat onvoldoende stuurmanskunst of onvoldoende bekwame bemanning aan boord zal zijn (in deze gevallen is dan geen huurprijs verschuldigd).

Wanneer onverhoopt van een reservering geen gebruik wordt gemaakt, is men desalniettemin verplicht de huurprijs te betalen.

De huurder van een vaartuig is verplicht om zorgvuldig met het materiaal van de Vereeniging om te gaan. De vaartuigen van de Vereeniging mogen alleen met zeilschoeisel worden betreden. Voor het uitvaren en bij terugkeer in de haven op de daartoe bestemde plaats, dient de huurder het vaartuig te checken, de zeilen te strijken, het vaartuig met toebehoren schoon te maken en op te ruimen en zich vervolgens te vervoegen bij de havenmeester.

Alle schade, aan eigendommen van de Vereeniging toegebracht, moet worden vergoed door degene die de schade heeft veroorzaakt. Bij schade aan het vaartuig gedurende de huurperiode moet dit door de huurder worden gemeld aan de havenmeester. De kosten van herstel, voor zover niet gedekt door de verzekering, komen voor rekening van de huurder. De vaartuigen van de Vereeniging zijn op uitgebreide condities verzekerd. Voor het daarbij geldende eigen risico blijft de huurder aansprakelijk.

De Vereeniging is nooit aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden of voor enig lichamelijk letsel.

Contact havenmeester:

Tel: 035-582 33 63
Mob: 06-53 78 60 22
retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl

 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook