Subpagina icoon zeilen FINAL

Zeilen

 
Vereeniging geschiedenis

Schouwen

Ons erfgoed, de 3 schouwen.
Al vanaf 1913 is de Vereeniging in het bezit geweest van schouwen. De huidige 3 schouwen heten de Loosdrecht II (1930), de Gooiland (1934) en de Motketel (1942). In de jaren zeventig zijn deze door de toenmalige havenmeester Jan Bakker gerestaureerd en vanaf 2004 volgde een tweede restauratie van alle drie de schepen door de werf van Peter Schouten in Kortenhoef. 

Om tot een betere coördinatie te komen van activiteiten met deze schouwen besloot een aantal enthousiaste leden in 2010 tot de oprichting van ‘de Palingfuik’, tegenwoordig de groep ‘Rond- & Platbodems’ genoemd. De leden van deze groep zijn lid van de Vereeniging en betalen een bescheiden jaarlijkse bijdrage per jaar, waarvoor zij:

  • instructie kunnen volgen in de schouwen;
  • als bemanning mee kunnen doen aan wedstrijden binnen en buiten Loosdrecht;
  • na gebleken bekwaamheid als schipper, twee dagdelen een Schouw kunnen gebruiken om zelfstandig mee te kunnen zeilen en;
  • kunnen deelnemen aan evenementen en andere bijeenkomsten.

Huren van de schouwen:
Potentiële schippers voor de schouwen hebben een goedkeuring nodig van het bestuur en kunnen voor het varen in de schouwen een proeve van bekwaamheid afleggen. Deze is aan te vragen bij de commissaris Wedstrijd Organisatie van het bestuur of – en dat is praktisch gezien de handigste weg – bij de commissie ‘Rond- & Platbodems’. Deze commissie bestaat thans uit: Nicolai Gelissen, Jeroen Gemke en Charles Zondag. Alleen met deze genoteerde bekwaamheid is het mogelijk zelfstandig één van de schouwen te huren.

Lees meer over huren van de schouwen

Zie ook Jeugdopleiding - Jannen

smedobtalpnednor.[antispam].@kwvl.nl

De Rond-& Platbodemcommissie bestaat uit:

Nicolai Gelissen (algemene coördinatie)
Jeroen Gemke (secretariaat)
Charles Zondag (instructie coördinatie op zondag)
smedobtalpnednor.[antispam].@kwvl.nl

 
 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook