Subpagina icoon vereniging FINAL

KWVL Nieuws

BTW wijziging

Geplaatst op 28-02-2017  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Astrid de Waal

Aan de leden van de KWVL,

Betreft: BTW wijziging

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. De werkzaamheden binnen de haven van de KWVL worden verricht door een professioneel team havenmedewerkers. Op grond hiervan was het voor de KWVL noodzakelijk (en met de fiscus afgestemd), dat de verhuur van ligplaatsen, de winterstalling, de opslag van trailers en het verrichten van allerhande werkzaamheden door de havenmedewerkers, werd beschouwd als een voor de fiscus met Omzetbelasting(BTW) belaste prestatie, als gevolg waarvan al deze activiteiten aan de leden werden gefactureerd inclusief BTW. Deze BTW werd door de KWVL afgedragen aan de fiscus; van investeringen en kosten in de haven kon de KWVL de BTW weer terugvragen aan de fiscus.

Als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft de Tweede Kamer op 17 november 2016 besloten, dat deze BTW-plicht met ingang van 1 januari 2017 gaat gelden voor alle verenigingshavens, ongeacht omvang en ongeacht of er sprake is van een professionele havenmeester. Tegelijk is met ingang van 1 januari 2017 een Omzetbelastingvrijstelling gaan gelden voor boten die worden gebruikt voor sportbeoefening. Dit betreft alle roei- en zeilboten, SUP's, powerboats en dergelijke, maar nadrukkelijk niet motorboten. Deze vrijstelling is bovendien niet vrijwillig, maar verplicht. Het is vanaf 1 januari 2017 dus niet meer mogelijk BTW in rekening te brengen aan eigenaren van boten voor sportbeoefening (zeil, roei en SUP's) in verenigingshavens.
Tegenover het niet in rekening brengen van BTW over de verhuur van ligplaatsen, winterstalling, opslag van trailers en het verrichten van werkzaamheden voor boten die worden gebruikt voor sportbeoefening, staat helaas dat de BTW over kosten en investeringen voor deze boten, met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan worden afgetrokken. Dit betekent dat de KWVL over dergelijke kosten de BTW zal hebben te voldoen, zonder dat deze kan worden afgetrokken, terwijl dit bij een ligplaats voor motorboten wel mogelijk is. De totale kosten voor de KWVL nemen dan ook toe. Door de tarieven (exclusief indexering) gelijk te houden aan de tarieven (incl. BTW) van 2016, heeft de KWVL door de nieuwe wetgeving weliswaar aanzienlijk meer administratieve werkzaamheden te verrichten, maar is deze fiscale wijziging voor zowel de KWVL, als voor haar leden budgettair neutraal.

Aan de fiscus zal de KWVL hebben te verantwoorden welke ligplaatsen worden aangewend voor, kort samengevat, zeil en roeiboten, en welke ligplaatsen worden aangewend voor motorboten. De door u te betalen prijs blijft gelijk.
Aangezien alle leden van de KWVL voor de omzetbelasting vallen aan te duiden als particulier en niet als ondernemer, is besloten de factuur te vereenvoudigen en op de factuur geen separate kolom BTW meer op te nemen. Leden die graag over een BTW factuur de beschikking krijgen, nodig ik uit dit kenbaar te maken bij de administratie.

Als gevolg van de hierboven genoemde fiscale wijzigingen, dienden er op korte termijn de nodige veranderingen te worden doorgevoerd in ons administratieve systeem. De leverancier heeft deze werkzaamheden inmiddels afgerond. We streven er dan ook naar uw jaarfactuur op korte termijn te verzenden. Mocht uw schip op deze factuur onterecht zijn aangemerkt als zeilboot of als motorboot, wilt u dit dan kenbaar maken aan de administratie via eitartsinimda.[antispam].@kwvl.nl?
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de administratie, via eitartsinimda.[antispam].@kwvl.nl of met ondergetekende, via penningmeester@kwvl.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Bouman
Penningmeester KWVL

 

Wimpel-PMS-mail

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook