Subpagina icoon vereniging FINAL

De Vereeniging

 

Guus Tilman Beker

De Guus Tilman beker is voor het eerst in 1979 uitgereikt aan de naamgever, Guus Tilman. Het betreft een wisselprijs welke aan een lid wordt overhandigd dat het afgelopen jaar of jaren zich bijzonder verdienstelijk voor de Vereeniging heeft gemaakt.

Het Lustrumboek 1912-1987 zegt het volgende over de Guus Tilman beker:

Door de Nationale Politie Sport Bond werd ons in 1976 een beker aangeboden als dank voor de genoten gastvrijheid op de club. De bedoeling was deze beker een bestemming te geven binnen de Vereeniging. Het bestuur besloot deze beker als jaarlijkse wisselprijs te overhandigen aan het lid of aan een echtegenote van een lid, dat/die zich het afgelopen jaar of de afgelopen jaren bijzonder verdienstelijk voor de Vereeniging heeft gemaakt. De eerste keer werd de beker door de voorzitter de heer F. Moes uitgereikt aan de heer G(Guus) M.J. Tilman. De redenen vatte hij als volgt samen: Guus is iemand die zich al heel lang voor de Vereeniging inzet, daarbij nimmer op de voorgrond treedt en toch, ondanks zijn bescheidenheid gemist wordt als hij niet aanwezig is. Een jeugdig lid omschreef het zo: als meneer Tilman er niet is , dan is het geen echte Holland Week.

Op verzoek van de voorzitter stemde de heer Tilman er in toe, dat deze beker de historie ingaat als de 'Guus Tilman beker'.  

winnaars Guus Tilman Beker hier

 
 

Medaille voor verdienste in verguld zilver

De medaille voor verdienste in verguld zilver is een erepenning die door het bestuur wegens 'bijzondere verdiensten' voor de Vereeniging kan worden uitgereikt aan oud-bestuursleden, die gedurende vijf jaar of meer een meer dan actieve rol in het bestuur en/of commissies hebben vervuld. Onder bijzondere verdienste wordt verstaan; een veel actievere rol vervuld hebbend dan gebruikelijk of passend bij de functie.

Overzicht van de ontvangers van de medaille hier

 

Medaille voor verdienste in zilver

De medaille voor verdienste in zilver is een erepenning die door het bestuur wegens 'actieve verdiensten' voor de Vereeniging kan worden uitgereikt aan leden of oud-bestuursleden, die gedurende vijf jaar of meer een actieve rol in het bestuur en/of commissies hebben vervuld.

Overzicht van de ontvangers van de medaille hier

 

Medaille voor verdienste in brons

De medaille voor verdienste in brons is een erepenning die door het bestuur kan worden uitgereikt aan niet-leden met een grote staat van dienst, verricht voor de Vereeniging. 

Overzicht van de ontvangers van de medaille hier

 

Gouden speld 

Overzicht van de ontvangers van de gouden speld hier

 

 

 
 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook 

De KWVL verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar Privacyregelement.