Subpagina icoon vereniging FINAL

KWVL Nieuws

Opzeggen Winter / Zomerligplaats van uw boot.

Geplaatst op 26-09-2017  -  Categorie: Algemeen

Aan alle leden van de KWVL met een ligplaats.
Graag vragen wij uw aandacht voor het navolgende. Indien u onverhoopt geen gebruik (meer) wilt maken van een ligplaats gedurende het komende winterseizoen (1-10-2017 tot 1-4-2018) en/of zomerseizoen(1-4-2018 tot 1-10-2018) verzoeken wij u om dit schriftelijk of per mail kenbaar te maken aan de administratie (eitartsinimda.[antispam].@kwvl.n).
Hierbij dient u rekening te houden met de navolgende uiterste data voor opzegging:

• Opzeggen voor het winterseizoen (winterstalling) vóór 1 oktober 2017 (alle boten)
• Opzeggen voor het zomerseizoen vóór 1 oktober 2017, indien het betreft een boot met een water, hijs of hef ligplaats.
• Opzeggen voor het zomerseizoen vóór 1 december 2017, indien het betreft een boot met een walligplaats.

Indien wij niets van u vernemen, gaan wij er van uit dat u het komende zomerseizoen wederom van een ligplaats gebruik wilt maken. U ontvangt eind november een factuur voor het komend winterseizoen. In februari kunt u de contributiefactuur en de factuur voor het komend zomerseizoen tegemoet zien. Te late opzeggingen kunnen in verband met de logistieke planning helaas niet in behandeling worden genomen.
Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat aan mondelinge afspraken gemaakt met administratie en/of havenpersoneel geen rechten kunnen worden ontleend. Wij adviseren u in dit verband eventuele mondelinge afspraken altijd schriftelijk vast te leggen. Op deze wijze kan er nooit discussie ontstaan over de strekking van een eventuele afspraak.

U kunt zelf uw vloot controleren via de website. Daar kunt u inloggen via: LEDEN LOGIN. Inloggen doet u met uw gebruikersnaam en inlogcode. Klik op "PERSOONLIJKE GEGEVENS" en vervolgens op "MIJN BOTEN" en u kunt zien welke boten er in de planning staan.

Begin oktober zal een aanvang worden gemaakt met de winterberging. U krijgt enige dagen voordat uw boot uit het water gaat hierover bericht van de havenmanager. U wordt verzocht uw boot zelf, tijdig, aan te bieden bij de kraan. Ook het havenpersoneel kan hiervoor zorgdragen. In dat geval zal een bedrag ad. €42,50 aan u in rekening worden gebracht. Wilt u aan de havenmanager Eddo Brian (reganamnevah.[antispam].@kwvl.nl) per mail laten weten of u van deze service gebruik wilt maken? Er wordt naar gestreefd uiterlijk medio november alle boten in de stalling te hebben.

Jan Willem Bouman
Penningmeester

logo-astrid

 

 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook