Subpagina icoon vereniging FINAL

KWVL Nieuws

Haven / Einde Zomerseizoen

Geplaatst op 20-09-2019  -  Categorie: Haven  -  Auteur:

Aan alle leden met een boot op de KWVL.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Winterstalling op de KWVL
Indien u uw boot bij ons heeft aangemeld voor de winterstalling, heeft u of uw monteur tot uiterlijk 14 oktober 2019 de gelegenheid om uw boot winterklaar te maken.
Wilt u, zodra uw boot winterklaar is, dit per mail melden aan Hilde Heikoop, officemanager haven, retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl.
Het havenpersoneel zal kosteloos zorgdragen voor het slepen van uw boot naar de kraan, waarna de boot in de winterberging wordt geplaatst.

Winterstalling elders
Indien u uw boot gedurende de winter elders stalt dan verzoeken wij u voor 1 november 2019 de haven te verlaten.

Herinnering! Opzeggen vóór 1 oktober 2019
Indien u onverhoopt geen gebruik meer wilt maken van een ligplaats verzoeken wij u om dit, zo spoedig als mogelijk, per mail kenbaar te maken aan Hilde Heikoop, retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl.
Hierbij dient u rekening te houden met de navolgende uiterste data voor opzegging:

  • Opzeggen voor het winterseizoen*
    (winterstalling alle boten, dus ook Optimisten, en trailers), vóór 1 oktober 2019.
  • Opzeggen voor het zomerseizoen 2020*
    (alle boten te water en hijs of hef ligplaatsen), vóór 1 oktober 2019.
  • Opzeggen walplaatsen voor het zomerseizoen 2020*
    (alle boten, dus ook Optimisten, met een walligplaats of een trailer), vóór 1 december 2019.

* Het winterseizoen loopt van 1-10-2019 tot 1-4-2020. Het zomerseizoen loopt van 1-4-2020 tot 1-10-2020.

Indien wij niets van u vernemen, gaan wij ervan uit dat u het komende zomerseizoen wederom van een ligplaats gebruik wilt maken.
Voor het komend winterseizoen ontvangt u eind november 2019 een factuur.

Te late opzeggingen kunnen in verband met de logistieke planning helaas niet in behandeling worden genomen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat aan mondelinge afspraken gemaakt met administratie en/of office manager haven en/of havenpersoneel geen rechten kunnen worden ontleend.
Wij adviseren u in dit verband eventuele mondelinge afspraken altijd schriftelijk vast te leggen. Op deze wijze kan er nooit discussie ontstaan.

U kunt zelf uw vloot controleren via de KWVL website.
Daar kunt u inloggen via: LEDEN LOGIN.
Inloggen doet u met uw gebruikersnaam en inlogcode.
Klik op PERSOONLIJKE GEGEVENS en vervolgens op MIJN BOTEN en u kunt zien welke boten er in de planning staan.

Wanneer wij geen melding van u ontvangen en geconstateerd wordt dat uw boot of trailer gedurende het winterseizoen wel aanwezig is in de haven, zal het volledige winterstallingstarief aan u in rekening worden gebracht vermeerderd met de administratiekosten welke voortvloeien uit de extra werkzaamheden van het havenpersoneel.

Er wordt naar gestreefd medio november alle boten in de stalling te hebben.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur contact opnemen met Hilde Heikoop via 035 5823363 of via retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl.

Werkzaamheden sloepenloods
Mocht u nog werkzaamheden willen verrichten aan uw boot, voordat de boot in het voorjaar te water gaat, dan is dit niet meer mogelijk in de sloepenloods.
Hiervoor zal ruimte beschikbaar worden gemaakt op P-Zuid. Als u hiervan gebruik wilt maken vernemen wij dat graag per mail via retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl.
Uw boot zal dan in het voorjaar, bij het te water gaan van de boten, apart worden gezet. Op deze wijze ondervinden onze werkzaamheden geen belemmering van boten die nog niet klaar zijn en zullen de meeste boten eerder dan voorheen te water kunnen.

Wij proberen rekening te houden met uw wensen en streven ernaar het vaarseizoen voor hen die daar prijs op stellen zo lang mogelijk te laten duren.
Hopelijk kunnen wij ook dit jaar weer rekenen op uw begrip en medewerking.

Jos Lisman
Commissaris Haven en Gebouwen

kwvl-standaard-mail

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook