Subpagina icoon vereniging FINAL

KWVL Nieuws

Opzeggen ligplaatsen en winterklaar maken van uw boot

Geplaatst op 26-09-2018  -  Categorie: Algemeen

LET OP; GEWIJZIGDE REGELING

Opzeggen ligplaatsen en winterklaar maken van uw boot

Aan alle leden van de KWVL met een ligplaats.
Graag vragen wij uw aandacht voor het navolgende.

 Indien u onverhoopt geen gebruik meer wilt maken van een ligplaats gedurende het komende winterseizoen (1-10-2018 tot 1-4-2019) en/of zomerseizoen (1-4-2019 tot 1-10-2019) verzoeken wij u om dit schriftelijk of per mail kenbaar te maken aan Hilde Heikoop, office manager haven retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl.

Hierbij dient u rekening te houden met de navolgende uiterste data voor opzegging:

Vóór 1 oktober 2018
Opzeggen voor het winterseizoen (winterstalling alle boten (dus ook Optimisten) en trailers).
Opzeggen voor het zomerseizoen 2019 (alle boten te water en hijs of hef ligplaatsen)

Vóór 1 december 2018
Opzeggen walplaatsen voor het zomerseizoen 2019 (alle boten, dus ook Optimisten, met een walligplaats of een trailer)

Indien wij niet van u vernemen, gaan wij er vanuit dat u het komende zomerseizoen wederom van een ligplaats gebruik wilt maken.
U ontvangt eind november 2018 een factuur voor het komend winterseizoen.

In februari 2019 kunt u de contributiefactuur, inclusief de factuur voor uw ligplaats voor het zomerseizoen 2019, tegemoet zien.

Te late opzeggingen kunnen in verband met de logistieke planning helaas niet in behandeling worden genomen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat aan mondelinge afspraken gemaakt met administratie en/of office manager haven en/of havenpersoneel geen rechten kunnen worden ontleend. Wij adviseren u in dit verband eventuele mondelinge afspraken altijd schriftelijk vast te leggen. Op deze wijze kan er nooit discussie ontstaan over het bestaan, dan wel de strekking van een al dan niet gemaakte afspraak.

U kunt zelf uw vloot controleren via de website: www.kwvl.nl
Daar kunt u inloggen via: LEDEN LOGIN. Inloggen doet u met uw gebruikersnaam en inlogcode. Klik op PERSOONLIJKE GEGEVENS en vervolgens op MIJN OBJECTEN en u kunt zien welke boten er in de planning staan.

Winterstalling
Indien u uw boot heeft aangemeld voor de winterstalling, heeft u of uw monteur tot uiterlijk 14 oktober de tijd om uw boot winterklaar te maken. Het havenpersoneel zal kosteloos zorgdragen voor het slepen van uw boot naar de kraan, waarna de boot in de winterberging wordt geplaatst.

Wilt u, zodra uw boot winterklaar is gemaakt, dit melden bij het havenkantoor, dan wel per mail aangeven aan Hilde Heikoop (retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl).

Bij het havenkantoor kunt u een groen lintje verkrijgen, ook indien er geen havenpersoneel aanwezig is.Wij verzoeken u vriendelijk om dit lintje, zodra de boot winterklaar is gemaakt, op zodanige wijze aan de voorzijde van uw boot te bevestigen, dat het zichtbaar is voor het havenpersoneel.

Verlengde zomerstalling
Mocht u gebruik willen maken van een verlengde zomerstalling vanwege bijvoorbeeld wintertraining en/of winterwedstrijden, of mocht u eerder dan 1 april willen aanvangen met het zomerseizoen, verzoeken wij u dit per mail te melden aan retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl .

Wilt u in de mail aangeven waarom u van de reguliere winterperiode van 1-10-2018 tot 1-04-2019 wilt afwijken, tot wanneer u verwacht dat uw boot blijft liggen en/of wanneer de boot weer terugkomt? Zo nodig nemen wij contact met u op over het verschuldigde liggeld / stallingsgeld.

Wanneer wij geen melding van u ontvangen en de boot of trailer gedurende het winterseizoen aanwezig is in de haven, zal het volledige winterstallingstarief aan u in rekening worden gebracht.

Met dit nieuwe systeem verwachten wij het overbrengen van de boten naar en uit de winterstalling optimaal te kunnen laten verlopen. Daarom aan u het verzoek ons hierbij zo veel mogelijk behulpzaam te willen zijn en deze instructie strikt op te volgen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur contact zoeken met Hilde Heikoop via 035 5823363 of via retseemnevah.[antispam].@kwvl.nl

Er wordt naar gestreefd uiterlijk medio november alle boten in de stalling te hebben.


Jos Lisman
Commissaris Haven en Gebouwen

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook