Subpagina icoon zeilen FINAL

Zeilen

 
 

Inschrijven Jeugdzeilen 2019

Wedstrijdoptimisten1

 

Toelichting tarieven jeugdzeilen 2019

De KWVL steunt en stimuleert haar jeugdleden om te gaan zeilen. In 2017 hebben wij een hoofdtrainer aangesteld; zijn wij begonnen met het opleiden van oudere jeugdzeilers tot trainers en hebben we deze vervolgens ingezet om de jongere jeugd te trainen. Dit is een succes gebleken en daarom willen we dit ook de komende jaren continueren. Op deze wijze zijn wij als KWVL dé vereniging voor zowel de recreatieve als de wedstrijdzeilers in spe.
Enige basistarieven sluiten niet langer aan bij de werkelijke kosten waardoor deze een aanpassing behoeven in 2019. De bijdrage is percentueel aanzienlijk verhoogd, terwijl de tarieven in absolute zin nog immer de kwalificatie laag en vriendelijk verdienen.
Hiernaast is er duidelijke splitsing gemaakt in de verschillende kosten die separaat in rekening zullen worden gebracht voor de voorjaars- en najaarstraining. Bij inschrijving voor het seizoen 2019 neem je automatisch deel aan het zomerseizoen. De voorjaars- en najaarstraining zijn separaat opgenomen; ieder bepaalt zelf of hij / zij aan deze trainingen wil deelnemen.

De Wedstrijdoptimisten (Selectie Woppers) en de Laser 4.7 Selectie hebben een groeiend ambitiepatroon. Deelnemers aan deze groepen worden geselecteerd op basis van kwaliteit en gerealiseerde prestaties. Na de selectie zal met deze groepen worden gesproken over het ambitieniveau van de zeilers, het daarbij behorende programma en op welke wijze de kosten hiervan worden omgeslagen.
Op deze manier bieden wij aan alle jeugdleden de zeilopleiding die het best bij hun kwaliteiten en ambitie past.

Aarzel bij vragen niet om contact te zoeken met Joost Vooijs, Commissaris jeugdzeilen.

De bijdragen voor het Jeugdzeilen 2019 zijn voor

 • Spetters € 70, bijdrage gebruik boot € 30,-
 • Piraten (Zaterdag/Zondag) € 95,-
 • WedstrijdOptimisten Combi € 150,-
 • WedstrijdOptimisten Selectie, kosten afhankelijk van programma
 • RS Feva € 150,-
 • Splash € 100,- tarief*
 • Splash Selectie € 150,-
 • Laser 4.7 € 300,-
 • Laser Radial € 300,-
 • Laser 4.7 Selectie, kosten afhankelijk van programma
 • Jannen € 130,-

 

LET OP! Alle genoemde tarieven gelden voor het hoofdseizoen. Winter-, voorjaars-, najaars- en JZL-trainingen vallen hier buiten. Dit geldt ook voor bijzondere clinics, zeilkampen e.d.

* Eventueel aangevuld met een extra bijdrage in geval van een WK-intensiefprogramma bij aanvang van het seizoen (in overleg)

Voor omschrijving van de diverse zeilklassen klik op deze link: Jeugdzeilklassen

Zeiler is in het bezit van een CE gecertificeerd zwemvest (minimaal 50 Newton) en beschikt minimaal over een zwemdiploma B.

 


MET WELKE KLASSE GA JE IN 2019 MEE DOEN?

 


PERSOONLIJKE GEGEVENS ZEILER:

 


PERSOONLIJKE GEGEVENS OUDERS:

Ouder 1

 Overige gegevens:

Het succes van het jeugdzeilen bij de KWVL bestaat dankzij de actieve betrokkenheid van de ouders. Bij de Piraten en Jannen wordt de instructie en begeleiding door de ouders verzorgd. Bij de Splash, RS Feva, 29er, Laser Radial en de WedstrijdOptimistenworden er diverse ondersteunende taken door ouders uitgevoerd zoals rescue, transport van trailers, klasseorganisatie en wedstrijdorganisatie. 

Ouder 2 (optioneel)


Door aanklikken van het veld "akkoord" verklaart ouder of verzorger, dat invulling hiervan naar waarheid is geschied en dat de KWV ‘Loosdrecht’ en/of haar organisatoren, instructeurs en begeleiders op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig ongeval en eventueel daaruit voortvloeiend letsel, en/of schade aan boot en materiaal, en/of verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen, alles direct of indirect ontstaan in verband met deelname van de ingeschreven zeiler/zeilster aan activiteiten, oefeningen en wedstrijden, georganiseerd door het Jeugdzeilen en/of de KWV ‘Loosdrecht; tevens verklaart ouder of verzorger hiermee kennis te hebben genomen van de KWVL klassenvoorschriften en/of klasseninformatie voor deelname’.

U verklaart tevens dat u kind tenminste in het bezit is van een zwemdilpoma B of hoger en aan het jeugdzeilen zal deelnemen in een boot waar een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering op van toepassing is.


Velden met * dienen verplicht ingevuld te worden, anders volgt een foutmelding.

In geval u problemen met dit formulier ondervindt kunt u contact opnemen met de webmaster of de benodigde gegevens direct opsturen naar jeugdzeilen@kwvl.nl

 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook