Openstelling wachtlijst ligplaatsen overdekt te water

zaterdag 20 maart 2021

 
Inschrijfperiode
woensdag 10 februari 2021 t/m zaterdag 20 maart 2021
 

Het aantal overdekte ligplaatsen te water in de haven van de KWVL voor de categorie schepen van 7.50 meter tot 9.00 meter was zeer beperkt. Hier is nu verandering in gekomen, door de plaatsing van een zestal zgn. boatsavers in de woonboothaven. Met het gereedkomen van deze boatsavers kan de wachtlijst voor overdekte ligplaatsen te water, die enige jaren geleden is gesloten, wederom worden opengesteld.

 

Er wordt op korte termijn één nieuwe wachtlijst voor overdekte ligplaatsen te water geïntroduceerd. Om misbruik van voorkennis te elimineren en iedereen een faire kans te geven om in aanmerking te komen voor een plaats op de wachtlijst of een vrijgekomen overdekte ligplaats, kunt u zich, met vermelding van zowel bootlengte als breedte, van 10 februari 2021 tot 20 maart 2021 aanmelden (dit inclusief betaling van de €​ 50,-​ inschrijfgeld wachtlijst).

​​​ 
De leden die nu nog op de gesloten overdekte wachtlijst staan doen uiteraard niet mee aan de loting en behouden hun plaatsen bovenaan de lijst.

 

Na 20 maart zal er geloot worden en wordt de nieuwe wachtlijst opgesteld.​​


Let op; het gaat hier om de wachtlijst voor overdekte plaatsen in het water. De wachtlijst van niet-overdekte ligplaatsen in het water blijft bestaan zoals hij nu is. Mocht u al op deze wachtlijst staan en ook in aanmerking willen komen voor een overdekte plek in het water, dan zult u zich eveneens moeten aanmelden voor de loting zoals bovenstaand is aangegeven.

 

Een vrijgekomen plek wordt aangeboden aan het lid op de wachtlijst met een boot die qua lengte én breedte het best past in de vrijgekomen plek. Dit hoeft dus niet de hoogst geplaatste op de lijst te zijn. Een lid mag tweemaal een aangeboden plek weigeren, waarna hij of zij de plek op de wachtlijst verliest en het betaalde bedrag van € 50,- vervalt aan de KWVL. Omdat er maar zelden overdekte ligplaatsen vrij komen dient u er rekening mee te houden dat het enkele jaren kan duren voordat u een plek aangeboden zou kunnen krijgen.

 

 

Inschrijven

Handige info

 
Volg ons op Facebook  

De KWVL verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar Privacyregelement.